Архив


Стари Покани

публикувано на: 06.12.2018

публикувано на 19.05.2017

Повторна покана за избор на обслужваща банка

Повторна покана

Решение 297 от 06.06.2017 – Дата на публикуване 06.06.2017 г.

Покана за оферти за избор на обслужваща банка

Прочетете повече...

Открита процедура – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 10.04.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 03.01.2014

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях, собственост на “Специализирана болница…

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 11.12.2013

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях, собственост на „Специализирана болница за…

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 28.08.2013

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка…

Прочетете повече...

Открита процедура – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 24.04.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 22.04.2013

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за сградния фонд на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света…

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 19.04.2013

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на медицинска апаратура, включваща следните обособени позиции: 1. Уред за почистване на въздуха- 2бр, ведно с 10 бр. първични филтри и 4…

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 19.03.2013

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на трифазен дизел агрегат за резервно ел. захранване“

Прочетете повече...

Процедура за избор на обслужващи банки

публикувано на: 18.03.2013

Прочетете повече...


АНТИКОРУПЦИЯ 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

РЦЗ гр.Пазарджик: тел.034/445262

Прием на пациенти

Публикувано на май 01, 2020

http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/05/за-сайта.pdf

Прочети цялата новина

Лекари от ВМА стъпка по стъпка: Как се поставя и сваля защитно облекло при работа с COVID-19?

Публикувано на март 30, 2020

Можете да гледате видеото тук: https://youtu.be/nWE4TtBrmN8

Прочети цялата новина

Похвална грамота

Публикувано на март 11, 2015

news26

Прочети цялата новина

Благодарствено писмо

Публикувано на октомври 29, 2014

Прочети благодарственото писмо

news24

Прочети цялата новина

До Пневмобилницата издигнаха 4-метров кръст с дърворезба

Публикувано на декември 11, 2013

article-kryst

Прочети цялата новина

Започваме мащабен ремонт

Публикувано на юни 14, 2013

article-mashtaben-remont

Прочети цялата новина

Нов фитнес – публикация във в-к „Темпо“

Публикувано на септември 30, 2012

tempo-article1

Прочети цялата новина