Архив


Открита процедура – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 10.04.2014

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 03.01.2014

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях, собственост на “Специализирана болница…

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 11.12.2013

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях, собственост на „Специализирана болница за…

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 28.08.2013

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка…

Прочетете повече...

Открита процедура – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 24.04.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 22.04.2013

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за сградния фонд на Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света…

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 19.04.2013

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на медицинска апаратура, включваща следните обособени позиции: 1. Уред за почистване на въздуха- 2бр, ведно с 10 бр. първични филтри и 4…

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 19.03.2013

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на трифазен дизел агрегат за резервно ел. захранване“

Прочетете повече...

Процедура за избор на обслужващи банки

публикувано на: 18.03.2013

Прочетете повече...

Открита процедура – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 02.01.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство-ремонт на сградата на „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

Прочетете повече...

АНТИКОРУПЦИЯ 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

РЦЗ гр.Пазарджик: тел.034/445262

Похвална грамота

Публикувано на март 11, 2015

news26

Прочети цялата новина

Благодарствено писмо

Публикувано на октомври 29, 2014

Прочети благодарственото писмо

news24

Прочети цялата новина

До Пневмобилницата издигнаха 4-метров кръст с дърворезба

Публикувано на декември 11, 2013

article-kryst

Прочети цялата новина

Започваме мащабен ремонт

Публикувано на юни 14, 2013

article-mashtaben-remont

Прочети цялата новина

Нов фитнес – публикация във в-к „Темпо“

Публикувано на септември 30, 2012

tempo-article1

Прочети цялата новина