Публични покани


ПРОЦЕДУРА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на: 06.03.2017

ПРОЦЕДУРА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях,…

Прочетете повече...

Публична покана-СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД

публикувано на: 01.02.2016

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях, собственост на “Специализирана болница за…

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 12.10.2015

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света…

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 16.09.2015

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света…

Прочетете повече...

Покана за оферти за избор на обслужваща банка

публикувано на: 02.02.2015

Прикачени файлове:

Решение за обявяване на класирането и дата на публикуване

Публикувано на 02.02.2015г

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 12.12.2014

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях, собственост на “Специализирана болница за…

Прочетете повече...

Публична покана – „СБДПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД“

публикувано на: 16.09.2014

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка…

Прочетете повече...

АНТИКОРУПЦИЯ 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

РЦЗ гр.Пазарджик: тел.034/445262

Похвална грамота

Публикувано на март 11, 2015

news26

Прочети цялата новина

Благодарствено писмо

Публикувано на октомври 29, 2014

Прочети благодарственото писмо

news24

Прочети цялата новина

До Пневмобилницата издигнаха 4-метров кръст с дърворезба

Публикувано на декември 11, 2013

article-kryst

Прочети цялата новина

Започваме мащабен ремонт

Публикувано на юни 14, 2013

article-mashtaben-remont

Прочети цялата новина

Нов фитнес – публикация във в-к „Темпо“

Публикувано на септември 30, 2012

tempo-article1

Прочети цялата новина