Събиране на оферти с обяви


Документация за обществена поръчка „Извършване на СМР по три обособени позиции за нуждите “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска“ ЕООД”

публикувано на: 02.01.2020

  Документация 

 1. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/Документация.pdf
 2. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/Техническа-спецификация.pdf
 3. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/Обява-1.pdf
 4. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/КСС.pdf
 5. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/ксс3.pdf
 6. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/ксс2.pdf

  Указания

1. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/Указания.pdf

Образци документи

Прочетете повече...

Протокол от избора на на регистриран одитор или одиторско дружество, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на „СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД

публикувано на: 07.11.2019

http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2019/11/protokol.pdf

Прочетете повече...

Заповед на управителя на „СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД д-р Цветан Илиев Дафов за провеждане на процедура по избор на на регистриран одитор или одиторско дружество, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на „СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД.

публикувано на: 07.11.2019

http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2019/11/zapoved.pdf

Прочетете повече...

Договор за предоставяне на финансови услуги на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска“ ЕООД

публикувано на: 19.09.2019

Прочетете повече...

Повторна покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска“ ЕООД

публикувано на: 05.08.2019

Повторна покана 

 

Прочетете повече...

Покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска“ ЕООД

публикувано на: 18.07.2019
 1. Покана
 2. Документация
 3. Заповед
 4. Молба
 5. Покана валидирана – част 1
 6. Покана валидирана – част 2
Прочетете повече...

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

публикувано на: 17.06.2019

„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и  охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях, собственост на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания…

Прочетете повече...

Покана за предоставяне на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги на СБПЛРПФЗ-„Света Петка Българска“ ЕООД, Велинград

публикувано на: 07.05.2019

Повторна покана банки 2019

Покана

Заповед

 

Прочетете повече...

ПРОЦЕДУРА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публикувано на: 06.03.2017

ПРОЦЕДУРА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях,…

Прочетете повече...

Публична покана-СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД

публикувано на: 01.02.2016

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана със сигнално охранителна техника на сгради и имущество в тях, собственост на “Специализирана болница за…

Прочетете повече...

АНТИКОРУПЦИЯ 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

РЦЗ гр.Пазарджик: тел.034/445262

Прием на пациенти

Публикувано на май 01, 2020

http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/05/за-сайта.pdf

Прочети цялата новина

Лекари от ВМА стъпка по стъпка: Как се поставя и сваля защитно облекло при работа с COVID-19?

Публикувано на март 30, 2020

Можете да гледате видеото тук: https://youtu.be/nWE4TtBrmN8

Прочети цялата новина

Похвална грамота

Публикувано на март 11, 2015

news26

Прочети цялата новина

Благодарствено писмо

Публикувано на октомври 29, 2014

Прочети благодарственото писмо

news24

Прочети цялата новина

До Пневмобилницата издигнаха 4-метров кръст с дърворезба

Публикувано на декември 11, 2013

article-kryst

Прочети цялата новина

Започваме мащабен ремонт

Публикувано на юни 14, 2013

article-mashtaben-remont

Прочети цялата новина

Нов фитнес – публикация във в-к „Темпо“

Публикувано на септември 30, 2012

tempo-article1

Прочети цялата новина