Открити процедури по ЗОП


Протокол от комисията по разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Извършване на СМР по три обособени позиции за нуждите “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска“ ЕООД”

публикувано на: 21.02.2020

http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/Протокол-№-1.pdf

 1. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/02/ВИК-Tomov-1.pdf
 2. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/02/Парно-Хермесклима.pdf
 3. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/02/СМР-Томов.pdf
 4. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/02/СМР-Хермесклима.pdf
 5. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/02/техн.предложение-Томов-Трейд.pdf
 6. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/02/техн.предложение-Хермесклима.pdf
Прочетете повече...

Относно провеждане на процедура за възлагане на открита обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за нуждите на СБПЛРФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД за 2020 г.

публикувано на: 13.02.2020
 1. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/aop-hrani.jpg
 2. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/доклад.pdf
 3. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/решение.pdf
 4. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/протокол-2.pdf.
 5. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/протокол-3.pdf
 6.  Обявление за избор на фирма доставчик http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/02/AOP-храни.pdf
 7. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/03/Договор-Мира-Фууд.pdf
 8. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/03/договор-Надежда-2000.pdf
 9. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/03/договор-Симид.pdf
 10. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/03/спец.-мира-фууд.pdf
 11. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/03/спец.-надежда-2000.pdf
 12. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/03/спец.-симид.pdf
 13. Прочетете повече...

Относно доставка на течно гориво за отопление за нуждите на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ЕООД , за периода 2020-2022 г.

публикувано на: 19.01.2020

http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/01/АОП-доставка-дизел-2020-2022.pdf

http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/02/aop-goriva.pdf

Прочетете повече...

Протокол от работата на комисията по избор на фирма за доставка на хранителни продукти

публикувано на: 27.12.2019

http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2019/12/Protokol-hrani.pdf

Прочетете повече...

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

публикувано на: 19.11.2019
 1. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2019/11/ДМВ-001.jpg
 2. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2019/11/ДМВ1-001.jpg
 3. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2019/11/ДМВ2-001.jpg
Прочетете повече...

„Доставка на хранителни продукти-2020 г.“

публикувано на: 14.11.2019
  1. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2019/11/Документация..7z
  2. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2019/11/Образци-документи.7z
  3. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2019/11/ЕЕДОП.7z
  4.  http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2019/11/Решение-за-откриване.pdf
  5. http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2019/11/Обявление.pdf
Прочетете повече...

Обявление за избор на одитор в СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“

публикувано на: 16.10.2019

обявление за избор на одитор

Прочетете повече...

Откриване на процедура за доставка на Дизел за отопление за нуждите на СБПЛРПФЗ Св. Петка Българска

публикувано на: 16.07.2019
Прочетете повече...

Открита процедура по ЗОП за „Доставка на хранителни продукти за срок от една година.“

публикувано на: 19.11.2018
Прочетете повече...

Решение за откриване на процедура по ЗОП за „Доставка на течно гориво за отопление“

публикувано на: 18.07.2018
Прочетете повече...

АНТИКОРУПЦИЯ 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

РЦЗ гр.Пазарджик: тел.034/445262

Прием на пациенти

Публикувано на май 01, 2020

http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/05/за-сайта.pdf

Прочети цялата новина

Лекари от ВМА стъпка по стъпка: Как се поставя и сваля защитно облекло при работа с COVID-19?

Публикувано на март 30, 2020

Можете да гледате видеото тук: https://youtu.be/nWE4TtBrmN8

Прочети цялата новина

Похвална грамота

Публикувано на март 11, 2015

news26

Прочети цялата новина

Благодарствено писмо

Публикувано на октомври 29, 2014

Прочети благодарственото писмо

news24

Прочети цялата новина

До Пневмобилницата издигнаха 4-метров кръст с дърворезба

Публикувано на декември 11, 2013

article-kryst

Прочети цялата новина

Започваме мащабен ремонт

Публикувано на юни 14, 2013

article-mashtaben-remont

Прочети цялата новина

Нов фитнес – публикация във в-к „Темпо“

Публикувано на септември 30, 2012

tempo-article1

Прочети цялата новина