Открити процедури по ЗОП


Решение за откриване на процедура по ЗОП за „Доставка на течно гориво за отопление“

публикувано на: 18.07.2018
Прочетете повече...

Съобщение за сключен договор за „Ежедневна доставка на готова храна за пациенти на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД

публикувано на: 13.04.2018
Прочетете повече...

Съобщение за назначена комисия на открито заседание за отваряне на ценови предложения

публикувано на: 22.02.2018

Назначена е комисия за отваряне на ценови предложения от ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ежедневна доставка на готова храна за пациенти на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“…

Прочетете повече...

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ежедневна доставка на готова храна за пациенти на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД

публикувано на: 29.01.2018
Прочетете повече...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ежедневна доставка на готова храна за пациенти на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД по заявки на Възложителя

публикувано на: 24.11.2017
Прочетете повече...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ежедневна доставка на готова храна за пациенти на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД по заявки на Възложителя

публикувано на: 05.10.2017
Прочетете повече...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „СБПЛРПФЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД

публикувано на: 04.09.2017
Прочетете повече...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти

публикувано на: 07.11.2016
Прочетете повече...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление за нуждите на „СБПЛРПФЗ Света Петка Българска „ ЕООД

публикувано на: 13.01.2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление за нуждите на „СБПЛРПФЗ Света Петка Българска „ ЕООД

Прочетете повече...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти

публикувано на: 12.05.2015
Прочетете повече...

АНТИКОРУПЦИЯ 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

РЦЗ гр.Пазарджик: тел.034/445262

Похвална грамота

Публикувано на март 11, 2015

news26

Прочети цялата новина

Благодарствено писмо

Публикувано на октомври 29, 2014

Прочети благодарственото писмо

news24

Прочети цялата новина

До Пневмобилницата издигнаха 4-метров кръст с дърворезба

Публикувано на декември 11, 2013

article-kryst

Прочети цялата новина

Започваме мащабен ремонт

Публикувано на юни 14, 2013

article-mashtaben-remont

Прочети цялата новина

Нов фитнес – публикация във в-к „Темпо“

Публикувано на септември 30, 2012

tempo-article1

Прочети цялата новина