Открити процедури по ЗОП


Открита процедура по ЗОП за „Доставка на хранителни продукти за срок от една година.“

публикувано на: 19.11.2018
Прочетете повече...

Решение за откриване на процедура по ЗОП за „Доставка на течно гориво за отопление“

публикувано на: 18.07.2018
Прочетете повече...

Съобщение за сключен договор за „Ежедневна доставка на готова храна за пациенти на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД

публикувано на: 13.04.2018
Прочетете повече...

Съобщение за назначена комисия на открито заседание за отваряне на ценови предложения

публикувано на: 22.02.2018

Назначена е комисия за отваряне на ценови предложения от ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ежедневна доставка на готова храна за пациенти на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“…

Прочетете повече...

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ежедневна доставка на готова храна за пациенти на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД

публикувано на: 29.01.2018
Прочетете повече...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ежедневна доставка на готова храна за пациенти на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД по заявки на Възложителя

публикувано на: 24.11.2017
Прочетете повече...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ежедневна доставка на готова храна за пациенти на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД по заявки на Възложителя

публикувано на: 05.10.2017
Прочетете повече...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „СБПЛРПФЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД

публикувано на: 04.09.2017
Прочетете повече...

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти

публикувано на: 07.11.2016
Прочетете повече...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление за нуждите на „СБПЛРПФЗ Света Петка Българска „ ЕООД

публикувано на: 13.01.2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление за нуждите на „СБПЛРПФЗ Света Петка Българска „ ЕООД

Прочетете повече...

АНТИКОРУПЦИЯ 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

РЦЗ гр.Пазарджик: тел.034/445262

Акустичен концерт в пещерата Божиите очи в рамките на Националната кампания „Дишам свободно“

Публикувано на септември 01, 2017

Можете да гледате пресконференцията тук: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_pqjdjx0a

Прочети цялата новина

Похвална грамота

Публикувано на март 11, 2015

news26

Прочети цялата новина

Благодарствено писмо

Публикувано на октомври 29, 2014

Прочети благодарственото писмо

news24

Прочети цялата новина

До Пневмобилницата издигнаха 4-метров кръст с дърворезба

Публикувано на декември 11, 2013

article-kryst

Прочети цялата новина

Започваме мащабен ремонт

Публикувано на юни 14, 2013

article-mashtaben-remont

Прочети цялата новина

Нов фитнес – публикация във в-к „Темпо“

Публикувано на септември 30, 2012

tempo-article1

Прочети цялата новина