Public calls


(Български) ПОКАНА за представяне на оферти до потенциални участници в процедура по избор на изпълнител, който да извърши абонаментно техническо обслужване на 24 постова централа и вътрешни телефонни постове със съответната мрежа на „СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД за 2022г.

published on: 07.01.2022

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read more...

(Български) ПОКАНА за представяне на оферти до потенциални участници в процедура по избор на изпълнител, който да извърши абонаментното техническо обслужване на Пожароизвестителна централа на „СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД за 2022г.

published on: 07.01.2022

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read more...

(Български) ПОКАНА за представяне на оферти до потенциални участници в процедура по избор на изпълнител, който да извърши техническо обслужване на компютърна и офис техника на „СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД за 2022г.

published on: 07.01.2022

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read more...

(Български) ПОКАНА за представяне на оферти до потенциални участници в процедура по избор на изпълнител, който да извърши абонаментното техническо обслужване на системата за видеонаблюдение на „СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД за 2022г.

published on: 07.01.2022

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read more...

(Български) ПОКАНА за представяне на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на на финансови услуги на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания “Света Петка Българска” ЕООД /СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД/ 2021г.-2023г.

published on: 09.12.2021

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read more...

(Български) ПОВТОРНА ПОКАНА за представяне на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на на финансови услуги на СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД/ 2021г.-2023г.

published on: 28.10.2021

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read more...

(Български) Повторна покана по избор на регистриран одитор или одиторско дружество, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на „СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД за 2021г.

published on: 12.10.2021

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read more...

(Български) ПОКАНА за представяне на оферти за избор на изпълнител за предоставяне на на финансови услуги на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания “Света Петка Българска” ЕООД /СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД/ 2021г.-2023г

published on: 12.10.2021

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read more...

(Български) Покана за представяне на оферти по избор на регистриран одитор или одиторско дружество, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на „СБПЛРПФЗ “Света Петка Българска” ЕООД за 2021г.

published on: 24.09.2021

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read more...

(Български) Документация за обществена поръчка „Извършване на СМР по три обособени позиции за нуждите “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания “Света Петка Българска” ЕООД”

published on: 02.01.2020

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read more...

ANTI- CORRUPTION

Reporting corruption and conflict of interests

Regional health inspection Pazardzhik phone:+359 34 445 262

(Български) Благодарствено писмо

Published on December 27, 2020

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read the full article

(Български) Прием на пациенти

Published on May 01, 2020

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Read the full article

Acoustic concert in the cave of God’s eyes within the framework of the National campaign “Breathe free”

Published on March 30, 2020

You can watch the press conference here:  http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_pqjdjx0a

Read the full article

Honorary diploma

Published on March 11, 2015

news26

Read the full article

Letters of thanks

Published on October 29, 2014

Read the letter of thanks

news24Read the full article

Next to the Pulmonary hospital there was raised a 4-meter high cross with carving

Published on December 11, 2013

article-kryst

Read the full article

We start a large-scale renovation

Published on June 14, 2013

article-mashtaben-remont

Read the full article

A new fitness – a publication in the “Tempo” newspaper

Published on September 30, 2012

tempo-article1

Read the full article