Политика за поверителност и защита на личните данни

СБДПЛРПФЗ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА ЕООД

Документ – Политика,

за връзка с ДПО е-майл: consultpro18@gmail.com

ПРОМОЦИЯ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

(кликнете върху заглавието за да разгледате съдържанието)

Заповед – информирано съгласие,

Здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК

Стойността, която НЗОК заплаща за здравните дейности по чл.64а,ал.1 от ЗЗО

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето и случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет и начина на отпускането им

Случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Информация за здравноосигурителните дружества, с които СБПЛРПФТЗ ”СВ.ПЕТКА БЪЛГАРСКА” ЕООД – ВЕЛИНГРАД има сключен договор

Списък на заболяванията, при които задължително здравноосигурените лица са освободени от заплащане на сумите по чл.37, ал.1

Tарифа за таксите на медицинската помощ по избор на пациента в лечебните здравни заведения

Ценоразпис за граждани извън Европейски съюз

Ценоразпис

Ценоразпис за предлагани административни услуги 


Документ за платени услуги

1 copy


Документи за хоспитализация на пациенти

documenti-za-hospitalizaciq-na-pacienti


Важно съобщение

vajno-syobshtenie


Документи за прием

dokumenti-za-priem


Заплащане на услугите (извадка от ПВР)

На основание Наредба № 49 / 2010г. и променена в д.в. бр.53 /12.07.2011г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗ за болнична помощ.

Всеки пациент, който напусне преждевременно ЛЗ ще подпише формуляр за информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и задължително ще бъдат заплатени от пациента проведените до този момент медицински преглед, изследвания, физиотерапевтични процедури и назначени лекарствени средства.


Харта на пациента

1. Пациентът има право на достатъчна по обем и качествена медицинска помощ, както и на непрекъснатост на медицинските грижи в съответствие с правилата на добрата медицинска практика.

2. Пациентът има право да бъде информиран за обема на медицинската помощ и видовете медицински услуги, за правилата, условията, реда и времевия график за получаването им.

3. Пациентът има право да бъде лекуван само с негово съгласие, включително и да откаже лечение /информирано съгласие /.

4. Пациентът има право болницата да съхрани и опази тайната на болестта му и лечението.

5. Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на лекуващия го лекар.

6. Пациентът има право да участва във вземане на решения, свързани с диагностично-лечебния процес, както и да бъде информиран за възможните рискове.

7. Пациентът има право при поискване и на второ мнение от друг лекар от същото лечебно заведение.

8. Пациентът има право да бъде посещаван в лечебното заведение, да приема или да отказва приемането на посетители по време на престоя в лечебното заведение.

9. Пациентът има право да бъде защитен от физическо насилие или принуда.

10. Пациентът има право на медицинска помощ, свързана с уважение и зачитане на неговите ценности и убеждения, както и на съчувствие в състояние на безпомощност или в края на живота с оглед запазване на неговото достойнство.


schema_thumbПриемането в СБДПЛРПФЗ „ Св. Петка Българска” ЕООД гр. Велинград става:

  • 1. с лист за хоспитализация / бланка № 7/ издаден отпулмолог /специалист по белодробни болести/ Същият издава и етапна епикриза, която трябва да носите. В етапната епикриза задължително, да се напише, че пациентът се насочва за продължително лечение или рехабилитация в белодробна болница.
  • 1. или с направление № 3 / талон за пулмолог/ издаден от личния Ви лекар. Във Велинград има пулмолози в ДКЦ – та.
  • 2. Ако сте с диагноза Бронхиална астма, приемането става с лист за хоспитализация / бланка № 7/ издаден от алерголог /или от пулмолог и етапна епикриза. В етапната епикриза задължително, да се напише, че пациентът се насочва за продължително лечение или рехабилитация в белодробна болница.
  • 3. С направление № 7 издаден от личния лекар само, когато имате епикриза за лечение на белодробно заболяване от болница през последните три месеца.

Или с направление № 7 издаден от личния лекар, когато имате амбулаторен лист задиспансерен преглед от последните три месеца от пулмолог за следните диагнози БА, ХОББ, ХДН или от алерголог за Бронхиална астма или амбулаторен лист за консултативен преглед от пулмолог или /алерголог за БА/, специалист вътрешни болести.за един месец. В амбулаторния лист задължително, да се напише, че пациентът се насочва за продължително лечение или рехабилитация в белодробна болница.

  • 5. Ако имате епикриза от болница за белодробно заболяване за последните три месеца, направление № 7 може да бъде издадено от специалистът по вътрешни болести от болницата, в която сте били лекувани.

Моля, очаквайте допълнителни указания и евентуални промени за приема на ЛЗ.

Обаждайте се периодично!

Управител :

     /Д-р Шопова /

Научи още


presentation1Презентация

Методи на дихателна кинезитерапия в СБПФЗ „Света Петка Българска“ – Велинград

изтегли


presentationПрезентация

Презентация на СБПФЗ Велинград ЕООД – „Света Петка българска“

изтегли


Правилник за вътрешния ред

Извадки от Правилника за вътрешния ред, касаещи пациентите

изтегли


Структура на болничното заведение

От тук можете да се запознаете със структурата на болничното заведение

изтегли


Дихателна гимнастика

Комплекс от дихателни упражнения, които предотвратяват и лекуват дихателна недостатъчност, подпомагайки организма да използва ефикасно всички анатомо- функционални механизми, които се противопоставят на появата й.

изтегли


Апарати и клиниколабораторни диагностични тестове

СБПФЗ-гр.Велинград – презентация

изтегли


Документи, необходими за прием в СБПФЗ-гр.Велинград

изтегли


detoxДетоксикация или пречистване на организма

гледай във vbox7.com

АНТИКОРУПЦИЯ 

подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси

РЦЗ гр.Пазарджик: тел.034/445262

Благодарствено писмо

Публикувано на декември 27, 2020

http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/12/bl.pismo_.pdf

Прочети цялата новина

Прием на пациенти

Публикувано на май 01, 2020

http://belodrobnabolnica.com/wp-content/uploads/2020/05/за-сайта.pdf

Прочети цялата новина

Лекари от ВМА стъпка по стъпка: Как се поставя и сваля защитно облекло при работа с COVID-19?

Публикувано на март 30, 2020

Можете да гледате видеото тук: https://youtu.be/nWE4TtBrmN8

Прочети цялата новина

Похвална грамота

Публикувано на март 11, 2015

news26

Прочети цялата новина

Благодарствено писмо

Публикувано на октомври 29, 2014

Прочети благодарственото писмо

news24

Прочети цялата новина

До Пневмобилницата издигнаха 4-метров кръст с дърворезба

Публикувано на декември 11, 2013

article-kryst

Прочети цялата новина

Започваме мащабен ремонт

Публикувано на юни 14, 2013

article-mashtaben-remont

Прочети цялата новина

Нов фитнес – публикация във в-к „Темпо“

Публикувано на септември 30, 2012

tempo-article1

Прочети цялата новина